hgs

HOLMEGAARDEN.DK

HOLMEGÅRDSSKOLEN

VASSINGERØDVEJ 93 - 3540 LYNGE

POST@HOLMEGAARDEN.DK - TLF.: 4818 9498

 

Velkommen til Holmegårdsskolen

 

Holmegårdskolen er en skole for børn, som har svært ved, at klare sig i en almindelig skole. Børn med indlæringsvanskelighedder, opstået som følge af sociale og emotionelle blokeringer eller mindre fysiologikse betingede vanskelighedderaf perceptuel eller auditiv art.

På skolen undervises fra 1.-9. klasse.

 

 

Skolens formål og funktion:

 

  • Styrke det enkelte barns kognitive, emotionelle og sociale udvikling.
  • Skabe betingelser for at en stagnation, udviklings og indlæringsmæssig kan ændres i en positiv retning.
  • Styrke barnets selvværd, evne til at begå sig i en gruppe og til at give og tage imod fra andre mennesker og respektere og acceptere grænser.
  • Involvering, konsekvens, social og faglig stimulering i et forudsigligt og struktureret miljø.

 

 

Visitering til Holmegårdsskolen:

 

Hvis en elev har særlige undervisningsbehov, som ikke kan opfyldes indenfor rammerne af den almindelige undevisning, eller hvis elevens skolesituation i øvrigt giver anledning til alvorlig bekymring kan barnet henvises til en plads på Holmegårdsskolen via Allerød Kommune.

 

 

Kontakt skolens leder Povl Neerbek for pris og yderligere information:

 

Holmegårdsskolen

Vassingerødvej 93

3540 Lynge

Tlf.: 4818 9498

post@holmegaarden.dk

Undervisning:

For hvert barn tilrettelægges en individuel læseplan, der undervises individuelt eller i grupper på op til tre elever. Hver elev har en primær lærer. Der undervises, så vidt det er muligt, i de samme fag, som i folkeskolen.

 

 

Forældresamarbejde:

Samarbejde med forældrene er en vigtig del af skolens arbejde. Udover den løbende kontakt med forældrene via telefon,mails og kontaktbøger deltager forældrene i møder på skolen.

Der afholdes for hvert barn et elevplansmødeog et halvårligt evalureingsmøde.

 

Hvis der er særlige behov kan forældrene deltage i periodesamtaleca. hver 14. dag, hvor der i en periode kan arbejdes mere intensivmed aktuelle problemer.

Den individuelle elevplan/evaluering:

Holmegårdsskolen foretager løbende

evaluering af barnets udvikling og undervisningsplan. Barnets faglige udvikling testes en gang om året af skolens psykolog.

Copyright © All Rights Reserved